Cinema para Coidar a Terra

II edición «Cinema para Coidar a Terra»


  • Cineclube Os Papeiros organiza unha xornada adicada ao medio ambiente e o cinema, coa colaboración da «Feciga»
  • Mais información
Catálogo de filmes da rede de distribución alternativa dos cineclubes

Rede de distribución alternativa dos cineclubes

Constituír un cineclube

Como constituír un cineclube

  • Ou integralo nunha asociación cultural
  • Pasos a seguir e modelos de documentos para a súa constitución
  • Máis información
XVII Mestre Mateo - Premio José Sellier

XVII Mestre Mateo · Premio «José Sellier»


  • A Academia Galega do Audiovisual (AGA) decidiu outorgarlle á «Feciga» o premio especial «José Sellier»
  • Mais información
 

Apoios

 

(cc) Creative Commons BY-NC-SA 3.0. • Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga»