Xunta reitora da «Feciga»

A Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga» está xestionada e representada por unha xunta reitora composta polo/a presidente/a, o/a vicepresidente/a, o/a secretario/a, o/a tesoureiro/a e catro vogais, un/unha por cada provincia galega, elixidos/as entre os/as representantes dos cineclubes federados.

A duración dos órganos de representación é por un período cuadrienal; son renovados a metade cada bienio, afectando a primeira ao/á vicepresidente/a, ao/á secretario/a e aos/ás vogais pares, e pertencentes ás provincias de Lugo e Pontevedra respectivamente; a seguinte renovación corresponde ao/á presidente/a, ao/á tesoureiro/a e aos/ás vogais impares, e das respectivas provincias da Coruña e Ourense.
Todos os postos son reelixíbeis.

Os/as integrantes da xunta reitora da «Feciga» confórmase/conformáronse no tempo…

 

A actual está composta polos/as seguintes membros…

 Actualización: 20 de xuño de 2020

Os/as integrantes precedentes que formaron parte no…


Pres.: HM 16/2  ❏  . 8 ‧ . 5 ‧ . 3 ‧ . 2

Vice.: HM 14/4  ❏  . 7 ‧ . 7 ‧ . 3 ‧ . 1

Secr.: HM 18/0  ❏  . 18

Teso.: HM 18/0  ❏  . 15 ‧ . 3 ‧  1

VoCo.: HM 12/3  ❏  . 8 ‧ . 7 ‧ . 3

VoLu.: HM 10/8  ❏  . 10

VoOu.: HM 20/0  ❏  . 11 ‧ . 5 ‧ . 4 ‧ . 2

VoPo.: HM 7/14  ❏  . 7 ‧ . 6 ‧ . 5 ‧ . 1 ‧ . 1


➔ Cuadrienios [ 9]  / Bienios [18]  

198586878889909192939495969798992000
200102030405060708091011121314152016
201718192020


Presidente: Miguel Anxo Fernández Fernández ()

Vicepresidenta: Ana Fernández Puentes ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Sexismundo Bobillo Morgade ()

Vogal 1º: María Jesús Sales Illán (cineclube Carballo)

Vogal 2º: Xosé Manuel Vázquez Lourenzo (cineclube Barbanza)

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Ramos ()

Vogal 4º: Luis Rodríguez Taus ()


Xerente da Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga»: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 198586871988

Presidente: Miguel Anxo Fernández Fernández ()

Vicepresidenta: Ana Fernández Puentes ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Sexismundo Bobillo Morgade ()

Vogal 1º: María Jesús Sales Illán (cineclube Carballo)

Vogal 2º: Xosé Manuel Vázquez Lourenzo (cineclube Barbanza)

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Ramos ()

Vogal 4º: Luis Rodríguez Taus ()


Xerente da Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga»: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 198586871988

Presidente: Miguel Anxo Fernández Fernández ()

Vicepresidenta: Ana Fernández Puentes ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Sexismundo Bobillo Morgade ()

Vogal 1º: María Jesús Sales Illán (cineclube Carballo)

Vogal 2º: Xosé Manuel Vázquez Lourenzo (cineclube Barbanza)

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Ramos ()

Vogal 4º: Luis Rodríguez Taus ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 198990911992

Presidenta: Ana Fernández Puentes ()

Vicepresidente: Xosé Manuel Facal Díaz (cineclube Carballo)

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Xosé Manuel Vázquez Lourenzo (cineclube Barbanza)

Vogal 2º: Xosé Paz Rodríguez ()

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Ramos ()

Vogal 4º: Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 198990911992

Presidenta: Ana Fernández Puentes ()

Vicepresidente: Xosé Manuel Facal Díaz (cineclube Carballo)

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Xosé Manuel Vázquez Lourenzo (cineclube Barbanza)

Vogal 2º: Xosé Paz Rodríguez ()

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Ramos ()

Vogal 4º: Emilia López Alonso ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 199394951996

Presidente: Ángel García Calvo ()

Vicepresidente: Xosé Manuel Facal Díaz (cineclube Carballo)

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Alberto Galván Seoane (cineclube Barbanza)

Vogal 2º: Xosé Manuel Vázquez Lourenzo (cineclube Barbanza)

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)

Vogal 4º: Emilia López Alonso ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 199394951996

Presidente: Ángel García Calvo ()

Vicepresidente: Xosé Manuel Facal Díaz (cineclube Carballo)

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Alberto Galván Seoane (cineclube Barbanza)

Vogal 2º: Xosé Manuel Vázquez Lourenzo (cineclube Barbanza)

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)

Vogal 4º: Emilia López Alonso ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 199798992000

Presidente: Ángel García Calvo ()

Vicepresidente: Xosé Manuel Facal Díaz (cineclube Carballo)

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Alberto Galván Seoane (cineclube Barbanza)

Vogal 2º: Xosé Manuel Vázquez Lourenzo (cineclube Barbanza)

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)

Vogal 4º: Emilia López Alonso ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 199798992000

Presidente: Ángel García Calvo ()

Vicepresidente: Xosé Manuel Facal Díaz (cineclube Carballo)

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogais:
Ramón Álvarez Sacristán ()
Ana Fernández Puentes ()
Emilia López Alonso ()
Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)
Antón Sampaio Flores ()
Henrique Torreiro Sebastián ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 200102032004

Presidente: Ángel García Calvo ()

Vicepresidente: Alfredo Vázquez Sanjurjo ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogais:
José María Domínguez Veiga (cineclube Universitario Kinema)
Ana Fernández Puentes ()
Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)
Camilo Santos Santos ()
Henrique Torreiro Sebastián ()
Iván Villarmea Álvarez ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 200102032004

Presidente: Henrique Torreiro Sebastián ()

Vicepresidente: Xosé Manuel Facal Díaz (cineclube Carballo)

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Ramiro Ledo Cordeiro ()

Vogal 2º: María Antonima Gay Parga ()

Vogal 3º: Alfonso Vázquez Monjardín (cineclube O Castelo)

Vogal 4º: Ana Fernández Puentes ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 200506072008

Presidente: Henrique Torreiro Sebastián ()

Vicepresidente: Alfredo Vázquez Sanjurjo ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Ramiro Ledo Cordeiro ()

Vogal 2º: María Antonima Gay Parga ()

Vogal 3º: Alfonso Vázquez Monjardín (cineclube O Castelo)

Vogal 4º: Ana Fernández Puentes ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 200506072008

Presidente: Manuel Precedo Barbeito ()

Vicepresidente: Alfredo Vázquez Sanjurjo ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Xan Gómez Viñas ()

Vogal 2º: María Antonima Gay Parga ()

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)

Vogal 4º: Ana Fernández Puentes ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 200910112012

Presidente: Manuel Precedo Barbeito ()

Vicepresidente: Alfredo Vázquez Sanjurjo ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Xan Gómez Viñas ()

Vogal 2º: María Antonima Gay Parga ()

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)

Vogal 4º: Ana Fernández Puentes ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 200910112012

Presidente: Manuel Precedo Barbeito ()

Vicepresidente: Alfredo Vázquez Sanjurjo ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Xan Gómez Viñas ()

Vogal 2º: María Antonima Gay Parga ()

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)

Vogal 4º: Ana Fernández Puentes ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 201314152016

Presidente: Manuel Precedo Barbeito ()

Vicepresidente: Alfredo Vázquez Sanjurjo ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º: Xan Gómez Viñas ()

Vogal 2º: María Antonima Gay Parga ()

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)

Vogal 4º: Raquel Rodríguez Pérez ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 201314152016

Presidente: Manuel Precedo Barbeito ()

Vicepresidente: Alfredo Vázquez Sanjurjo ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro: Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º:   [ Vougo ]

Vogal 2º: María Antonima Gay Parga ()

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)

Vogal 4º: Raquel Rodríguez Pérez ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 201718192020

Presidente: Manuel Precedo Barbeito ()

Vicepresidente: María Elena García Román ()

Secretario: Anxo Santomil García ()

Tesoureiro:    Luis Rodríguez Taus ()

Vogal 1º:   [ Vougo ]

Vogal 2º: María Antonima Gay Parga ()

Vogal 3º: Xosé María Rodríguez Vázquez (cineclube Os Chaos)

Vogal 4º: Fernando López Pérez ()


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 201718192020

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesoureiro:

Vogal 1º:

Vogal 2º:

Vogal 3º:

Vogal 4º:


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 202122232024

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesoureiro:

Vogal 1º:

Vogal 2º:

Vogal 3º:

Vogal 4º:


Xerente: Lola González Losada


➔ Cuadrienio / Bienios: 202122232024


O cineclube Barbanza desenvolveu  un  cargo de representación nos períodos…


Pres.:


Vice.:


Secr.:


Teso.:


Voga.: 198586878889909192939495969798992000Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube Carballo desenvolveu dous cargos de representación nos períodos…


Pres.:


Vice.: 19919293949596979899000102052006


Secr.:


Teso.:


Voga.: 1985868788891990Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Car.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube de desenvolveu  un  cargo de representación nos períodos…


Pres.:


Vice.:


Secr.:


Teso.:


Voga.: 20030405060708091011121314152016Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu  un  cargo de representación nos períodos…


Pres.:


Vice.: 20030407080910111213141516172018


Secr.:


Teso.:


Voga.:
Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu  un  cargo de representación nos períodos…


Pres.:


Vice.:


Secr.:


Teso.:


Voga.: 20010203040506070809101112131415161718192020Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu  un  cargo de representación nos períodos…


Pres.: 1985868788891990


Vice.:


Secr.:


Teso.:


Voga.:
Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube O Castelo desenvolveu  un  cargo de representación nos períodos…


Pres.:


Vice.:


Secr.:


Teso.:


Voga.: 200506072008
Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube Os Chaos desenvolveu  un  cargo de representación nos períodos…


Pres.:


Vice.:


Secr.:


Teso.:


Voga.: 1991929596979899000102030409101112131415161718192020Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu cargos de representación nos períodos…


Pres.:


Vice.:


Secr.: 1985868788899091929394959697989900010203040506070809101112131415161718192020

Teso.:


Voga.: 198586878889909192931994Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu cargos de representación nos períodos…


Pres.: 200506070809101112131415161718192020


Vice.:


Secr.:


Teso.: 1985868788891990


Voga.: 19919293940102032004
Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu cargos de representación nos períodos…


Pres.: 199596979899000102032004


Vice.:


Secr.:


Teso.: 19919293949596979899000102030405060708091011121314151617182019  


Voga.: 1985868788899015161718192020Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu un cargo de representación no período…


Pres.:


Vice.:


Secr.:


Teso.: 2020


Voga.:

Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu  un  cargo de representación no período…


Pres.:


Vice.: 20192020


Secr.:


Teso.:


Voga.:

Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu  un  cargo de representación nos períodos…


Pres.:


Vice.:


Secr.:


Teso.:


Voga.: 199394959697989900012002

Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube Universitario Kinema desenvolveu un cargo de representación no período…


Pres.:


Vice.:


Secr.:


Teso.:


Voga.: 20032004
Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu  un  cargo de representación no período…


Pres.:


Vice.:


Secr.:


Teso.:


Voga.: 20012002
Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.


O cineclube desenvolveu cargos de representación nos períodos…


Pres.: 199192931994


Vice.: 1985868788891990


Secr.:


Teso.:


Voga.: 20010203040506070809101112132014
Cineclubes: Ade.Ali.Bar.Cal.Can.Car.Cab.Cas.Cha.Com.Gro.Lum.Kin.Pad.Pol.Pon.Val.

Indutores da «Feciga» na Asemblea de Vilagarcía (Pontevedra), o 8 de xullo de 1984


Presidencia: Xosé Paz Rodríguez ()

Vicepresidencia: Miguel Anxo Fernández Fernández ()

Secretariado: Sexismundo Bobillo Morgade ()

Tesouraría: Césareo Veleiro Alemparte ()

Vogalías:

Representantes dos cineclubes Carlos Varela Veiga (Santiago) e Monte Forte (Monforte)

Xosé María Rodríguez Ramos ()

Luis Rodríguez Taus ()

Cineclubes: (Vilagarcía), Alexandre Bóveda (A Coruña), Ateneo Ferrolán (Ferrol), (O Carballiño), Cigarrón (Verín), Os Chaos (Amoeiro), «» (O Barco), (Noia), «» (Ourense), Monte Forte (Monforte), (Pontevedra), Rueiro (Ribeira), Solpor (Celanova), Trivia (A Pobra de Trives), «» (Lugo), Varela Veiga (Santiago), Vigo (Vigo) e Ziralla (Allariz)

Relacións
33'3 21'2


 • Actual:
  Mulleres 33,3% (3/9)
   
 • Histórica: 21,2% (31)


 • Actual e histórica:
  %  (0/146)
   Os/as integrantes actuais da xunta reitora non están incursos/as en ningunha das incompatibilidades establecidas no marco normativo que lle é aplicábel

 

Apoios

 

(cc) Creative Commons BY-NC-SA 3.0. • Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga»